Çevre Politikası

GMT Endüstriyel; çalışma alanı olan PLC, Ekranlı Mini PLC, Operatör Panelleri, AC Motor Sürücüleri, Servo Motorlar ve Sürücüler, Step Motor ve Sürücüler, Endüstriyel Haberleşme ve Aksesuarlarının üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir. İmalat ve Ar-Ge bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite politikalarımızın çevre ile ilgili önemli bir parçasıdır. Bu politika çerçevesinde, GMT Endüstriyel, çevre alanında genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1. Kanunlara ve mevzuata uyumluluk

 GMT Endüstriyel; taahhüt ettiği projelerde, yasal ve diğer şartlara ait çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları tam olarak yerine getirir.

2. Doğal kaynakları korumak

GMT Endüstriyel; tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

3. Atıkları ve emisyonu kontrol altında tutmak

GMT Endüstriyel; yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları ile oluşacak emisyonu kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

4. Bilinçlendirme ve katılım

GMT Endüstriyel; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

5. Çevre kirliliğini önleme

GMT Endüstriyel; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler. Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimiz katılımı sadece çalışanlarını değil tüm tedarikçileri ve işbirlikçilerini de gerektirir. Bu esaslara dayanarak; GMT Endüstriyel tüm proje ve faaliyetlerinde çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

İletişim

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.